Phần mềm quản lý bán hàng

Giải pháp quản lý bán hàng, kho hàng phù hợp với cả hai hình thức kinh doanh online và offline

Kết nối đơn vị vận chuyển

Hỗ trợ trên nền tảng di động

Tính năng nổi bật

Tại sao bạn nên sử dụng POS nếu bạn đang sử dụng Pancake hằng ngày?

Giao diện thân thiện

Quản lý nhân viên

Group 38Created with Sketch.

Phân quyền chi tiết cho nhân viên

POS cung cấp hệ thống phân quyền chi tiết với quyền liên quan đến khả năng Cấu hình, Sản phẩm và Bán hàng.

Group 11Created with Sketch.

Cấu hình bộ phận

Cho phép tạo và cấu hình quyền của từng bộ phận, thêm nhân viên vào các bộ phận này.

Group 54Created with Sketch.

Thống kê cho nhân viên

Thống kê đơn hàng xử lý và doanh thu, tự động tính toán hoa hồng theo cấu hình cho từng nhân viên.

Group 55 CopyCreated with Sketch.

Quản lý Sản phẩm và Kho hàng

Group 51Created with Sketch.

Kiểm soát số lượng sản phẩm

Quản lý chi tiết số lượng sản phẩm Tồn kho, Chờ vận chuyển, Đang hoàn, Đang chuyển kho và Đang vận chuyển, giảm thiểu tối đa thất thoát hàng hóa.

Group 56Created with Sketch.

Lịch sử nhập hàng

Kiểm soát lịch sử nhập hàng và số lượng sản phẩm còn lại của từng lần nhập, cho phép cấu hình cách xuất kho và cách tính giá vốn cho sản phẩm.

Bạn còn đang phân vân điều gì?

Tôi sử dụng nhiều Facebook Page và muốn quản lý chung bằng một cửa hàng ở POS.

Tôi bán hàng qua cả Instagram và Shopee thì có sử dụng được POS không?

Tôi có thể sử dụng Website bán hàng và đồng bộ với POS không?